Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
Email: hello@yourdomain.com
Phone: +88 (0) 101 0000 000
Fax: +88 (0) 202 0000 001

Algemene voorwaarden

fotoshoot cadeaubon

Definities

Het product, hierna te noemen de Cadeaubon
Nathalie Odette Fotografie, hierna te noemen de Fotograaf

De aankoper van de cadeaubon, hierna te noemen de Gever
De ontvanger van de cadeaubon, hierna te noemen de Ontvanger

Het Fotoshootpakket, zijnde de benaming en beschrijving van een fotoshoot, haar oplage en voorwaarden zoals aangegeven op de website (www.nathalieodette.com) ten tijde van de aanschaf van de Cadeaubon

Het Tegoed, zijnde het bedrag dat de Gever beschikbaar stelt aan de Ontvanger ter besteding aan Fotoshootpakketten of een maatwerk offerte door de Fotograaf, middels de Cadeaubon

Algemeen

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Bestelling

De Gever dient bij bestelling van de Cadeaubon zijn of haar contactgegevens bij de Fotograaf op te geven om de Cadeaubon juist op te maken, te verzenden, en te factureren. Enkel de (voor)naam van de Ontvanger volstaat, opdat hij of zij na ontvangst van de Cadeaubon zelf contact met de Fotograaf kan opnemen voor de verzilvering.

Verzending

De Fotograaf verzend de Cadeaubon zo snel mogelijk per post naar het adres dat de Gever bij de bestelling van de Cadeaubon heeft opgegeven. De Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen door de bezorgdienst.

De Fotograaf kan indien gewenst een digitale (mockup) foto maken van een ingevulde Cadeaubon en die naar de Gever e-mailen, waarop deze vervolgens door de Gever met de Ontvanger digitaal of geprint gedeeld kan worden indien de Cadeaubon niet op tijd met de post aankomt. Deze digitale (mockup) foto dient niet als betalingsmiddel bij de Fotograaf; enkel de originele Cadeaubon geldt als betalingsmiddel.

Betaling

Na bestelling van de Cadeaubon verzend de Fotograaf aan de Gever per e-mail een factuur voor het gekozen Fotoshootpakket, of het gekozen Tegoed.

De betaling dient door de Gever binnen 2 weken na de factuurdatum voldaan te worden aan de Fotograaf.

Indien de betaling niet tijdig door de Gever wordt voldaan, komt de Cadeaubon en daarbij de eventueel gemaakte afspraken tussen de Ontvanger en de Fotograaf te vervallen.

Verzilvering

De Ontvanger dient op eigen initiatief contact op te nemen met de Fotograaf voor het starten van de planning van de fotoshoot, zoals aangegeven staat op de Cadeaubon.

De Fotograaf controleert voorafgaande aan het plannen van de fotoshoot om de naam van de Ontvanger en het artikelnummer zoals deze door de Fotograaf op basis van de informatie van de Gever bij aanschaf van de Cadeaubon op de Cadeaubon zijn genoteerd.

Hierna wordt een fotoshoot ingepland volgens de bepalingen van het door de Gever gekozen Fotoshootpakket, of kiest de Ontvanger een Fotoshootpakket waarbij het door de Gever beschikbaar gestelde Tegoed op de Cadeaubon dient als (aan)betaling.

De originele Cadeaubon dient voorafgaande aan de fotoshoot aan de Fotograaf als betalingsmiddel overhandigd te worden.

De Cadeaubon is tot een jaar na aanschaf te verzilveren bij de Fotograaf.

De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Cadeaubon.

De Cadeaubon kan niet ingewisseld worden voor geld, goederen of diensten anders dan voor een fotoshoot of producten die ten dienste staan van de fotoshoot bij de Fotograaf. Restitutie voor de Cadeaubon of de fotoshoot is niet mogelijk. Een restbedrag uitbetalen van de Fotoshoot Cadeaubon is niet mogelijk.

Verandering Fotoshootpakket

Indien het door de Gever gekozen Fotoshootpakket niet aansluit bij de wensen van de Ontvanger, of dat de Fotograaf haar Fotoshootpakketten heeft aangepast na de aanschaf van de Cadeaubon, is het mogelijk om het Fotoshootpakket bij het inplannen van de fotoshoot aan te passen. Dit gebeurt in overleg tussen de Ontvanger en de Fotograaf.

Mogelijk is om het oude Fotoshootpakket te veranderen naar een vergelijkbaar nieuw Fotoshootpakket dat beschreven staat op de website (www.nathalieodette.com), of om een maatwerk offerte op te stellen voor een fotoshoot voor de prijs van het opgegeven Fotoshootpakket ten tijde van de aanschaf van de Cadeaubon. De wensen voor een maatwerk offerte dienen redelijkerwijs aan te sluiten bij de algemene werkwijze en de visie van de Fotograaf. Indien de Fotograaf met de Ontvanger niet tot een akkoord kan komen voor een maatwerk offerte, dient de Ontvanger alsnog een vergelijkbaar Fotoshootpakket van de website (www.nathalieodette.com) te kiezen om gebruik te kunnen maken van de Cadeaubon.

Aanvulling restbedrag

Wanneer de Ontvanger een Fotoshootpakket of maatwerk fotoshoot kiest met een bedrag dat hoger ligt dan het bedrag van het Fotoshootpakket, of het bedrag in de vorm van een Tegoed, dient de Ontvanger het resterende bedrag zelf aan te vullen. Hiervoor ontvangt de Ontvanger een factuur per e-mail.

Uitbetaling restbedrag Tegoed

Het is voor de Ontvanger niet mogelijk om een restbedrag van de fotoshoot cadeaubon terug te vragen, wanneer het door de Gever gekozen tegoed niet overeenkomt met het door de Ontvanger gekozen Fotoshootpakket, of de offerte gemaakt op basis van de wensen van de Ontvanger. De Fotoshoot Cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. De Fotoshoot Cadeaubon is eenmaal te verzilveren.